Lezingen

Lieven Migerode

mojoimagealt-4789-alt

Liefde begrijpen

Veranderen de tijden en verandert de liefde dan mee? In welke richting loopt een eventueel verband? Er vallen vele vragen te stellen naar aanleiding van de titel van dit congres. Eén antwoord lijkt mij zeker: we zullen het hier over liefde hebben, en dat was tot enkele jaren geleden ongewoon in Systeemtherapieland. In deze zin is het over de liefde hebben op een NVRG congres reeds een teken van veranderende tijden. Daarom sta ik in deze lezing stil bij hoe liefde begrepen kan worden, en hoe ze haar plaats kan innemen in de relatie- en gezinstherapie. Immers, liefde begrijpen toont ons ook de weg om liefde te versterken, te koesteren, te voeden. Veel lijden dat wij ‘behandelen’, laat zich niet veranderen. Liefdevol met elkaar zijn in relatie en gezin, is mogelijk een antwoord op het lijden.

Daarmee ga ik de verandering van de tijden niet uit de weg. Ik poog enkele relevante veranderingen te bespreken en onderzoek hun mogelijke invloed op de liefde. En hoop te kunnen aantonen dat liefde ook de tijden kan veranderen.

Klik hier voor meer informatie over Lieven Migerode. 

Avinash Changa

mojoimagealt-4888-alt

Virtual Reality - een nieuwe toolset voor de zorg

De term Virtual Reality (VR) duikt steeds vaker op in de media. Vaak wordt hierbij gedacht aan videogames, sport of muziek. Er zijn echter veel meer toepassingsmogelijkheden, zoals binnen het onderwijs en in trainingen, maar ook binnen de gezondheidszorg en jeugdzorg. 

WeMakeVR, een pionier in de VR-industrie, ontwikkelt toepassingen die verder gaan dan technische “gimmicks”. Avinash Changa, founder en CEO, neemt je in zijn keynote mee door de wereld van VR.

Bekijk hier een interview met Avinash Changa op BBC World News Live.
Klik hier voor meer informatie over Avinash Changa.

Margreet Visser & Justine van Lawick

mojoimagealt-4781-alt

mojoimagealt-4780-alt

Verzoening en Vergeving kan je niet alleen

Wanneer de relationele pijn groot is blijven mensen soms hangen in wrok en wraakzucht. Ontwikkeling stopt, de tijd staat stil. Relaties raken bevroren. Alle betrokkenen raken gevangen in deze gestolde tijd. Ouders, kinderen en hun sociale netwerk kunnen erin verstrikt raken. Juist het sociale netwerk blijkt essentieel om te komen tot verzoening en vergeving. Met gegevens uit onderzoek naar gezinnen verwikkeld in een vechtscheiding (hoog conflict scheidingen) en casusbeschrijvingen zullen we deze visie verder onderbouwen.  

Klik hier voor meer informatie over Margreet Visser. 
Klik hier voor meer informatie over Justine van Lawick. 

Sabine Vermeire

mojoimagealt-4785-alt

Liefdesopvattingen tussen ouders en kinderen: stafkaart of doodlopend spoor?

Ondanks de veelsoortige liefdesuitingen tussen ouder en kind drijven een aantal dominante opvattingen over de ‘ouder-kind-liefde’ boven. Via allerlei kanalen krijgen zowel ouders als kinderen te horen wat de do’s and don’ts zijn ten aanzien van liefdesuitingen naar elkaar. Deze sociale ‘liefdes-instructies’ bieden soms steun en houvast maar spreken elkaar ook tegen en zorgen voor verwarring. Wanneer ouders of kinderen de ‘liefdesstandaarden’ niet halen, sluipt een gevoel van falen binnen. Ze zien zichzelf of de ander als een probleem, in plaats van een steunbron. Ze raken steeds meer opgesloten in een cocktail van schuld- en schaamtegevoelens en machteloosheid.

Ik ga met jullie aan de hand van beeldmateriaal op zoek naar hoe ouders en kinderen zich opnieuw met elkaar kunnen verbinden en zich ten aanzien van de soms knellende liefdesinstructies willen verhouden zonder dat we zelf verblind raken door deze opvattingen.

Klik hier voor meer informatie over Sabine Vermeire.