×
 

Keynote vrijdag

Levi van Dam

Co-creatie met de Ander
mojoimagealt-6185-alt

De filosoof Levinas stelt dat je de Ander nodig hebt om te worden wie je bent en dat we onszelf worden in relatie tot de Ander. Hoe organiseer je die Ander in je dagelijks werk? Hoe zorg je ervoor dat je continue gevoed blijft door nieuwe invalshoeken die zich constant ontwikkelen? Dit is bij de innovaties van Garage2020 de rode draad: door Anderen te organiseren, word je wie je kunt zijn als hulpverlener. Als mens. Maar het maakt ook onzeker. Wie ben jij voor die Ander? Voeg jij iets toe? Kun je die Ander ‘onophefbaar Ander’ laten zijn? En, door interactie met de Ander ontstaat er een niet-wederkerige relatie van verantwoordelijkheid, hoe werkt dat?

Aan de hand van mooie illustraties en fantastische innovaties geeft Levi van Dam tools om de Ander in je dagelijks werk te organiseren.

Kinderen en jongeren maken gebruik van de allernieuwste innovaties. Wat betekent dat voor jeugdhulporganisaties? Met die gedachte is Garage2020 in 2015 van start gegaan. Garage2020 ontwierp verschillende innovatiewerkplaatsen in Nederland die concrete oplossingen ontwikkelen als alternatief voor de huidige jeugdhulp door slim gebruik te maken van design thinking en technologie. 

"Het draait om co-creatie. Innovatie van de jeugdhulp is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Van overheid èn bedrijfsleven”, aldus van Levi van Dam. “Om echt een verschil te maken, hebben we elkaar nodig. De kinderen van vandaag zijn immers de burgers, klanten en werknemers van morgen. Het appèl aan onze partners is dan ook: hoe kunnen jullie ondernemersdoelstellingen betekenisvol zijn voor een betere jeugd?"

Bij Garage2020 gaan zorgprofessionals samen met andere disciplines zoals ontwerpers, programmeurs, data wetenschappers en de jongeren aan de slag, om slimme oplossingen te ontwikkelen. Zij verbinden, versterken, creëren met de Ander en komen tot wezenlijk bijzondere resultaten die reeds hun vruchten afwerpen!

Klik hier voor meer informatie over Levi van Dam.

David van den Berg

Redesigning Psychiatry

mojoimagealt-6186-altRedesigning Psychiatry is een project waarin ontwerpers en filosofen samen met een aantal innovatieve organisaties een gewenst toekomstbeeld van de geestelijke gezondheidszorg voor 2030 ontwikkelen. Redesigning Psychiatry is ontstaan vanuit de overtuiging dat de geestelijke gezondheidszorg in Nederland toe is aan radicale vernieuwing waarbij menselijke waarden voorop staan.

De GGZ staat voor economische en demografische uitdagingen, terwijl tegelijkertijd de onderliggende paradigma’s betreffende diagnosestelling  (bijv. DSM5) en behandeling ter discussie worden gesteld. Dit biedt de kans om de GGZ fundamenteel te herzien. Voor velen is het echter lastig om voorbij de huidige kenmerken en grenzen van het systeem te denken.

Dit is nu juist de kracht van de ontwerper. Door te anticiperen op de toekomst, in plaats van te focussen op de problemen van vandaag, kunnen zij laten zien hoe het ánders kan. Versterkt door filosofen en in nauwe betrokkenheid met het veld, waarborgt Redesigning Psychiatry de verankering van deze visie in waarden en in de praktijk.

Klik hier voor meer informatie over David van den Berg.

Philippe Delespaul

Netwerken zijn hot! Revival van het systeemdenken in de Nieuwe GGZ.

mojoimagealt-6166-altWaar zijn we kwijtgeraakt dat mensen sociale wezens zijn? In de afgelopen jaren was er een dusdanige focus op psychisch lijden als ‘te fixen’ ziekte, dat we vergeten dat mensen continu interageren in een betekenisvolle context. De participatiemaatschappij geeft de omgeving opnieuw een plaats. Maar doet dat vaak in een context van bezuiniging. Dit is onterecht. Een zorg die haar focus verlegt van ziekte naar gezondheid, verschuift ook haar aandacht van het therapielokaal naar het dagelijkse leven, daar waar mensen hun doelen willen realiseren spijts hun beperkingen. En in die omgeving hebben betekenisvolle anderen een plaats. Ze zijn geen alternatief voor een afwezige hulpverlener, maar de noodzakelijke troef in een autonomie gerichte weerbaarheid. Moderne hulpverlening speelt zich af in een netwerk van persoonlijke en professionele netwerken, En dit vormt de kern voor de revival van het systeemdenken in de Nieuwe GGZ. 

Klik hier voor meer informatie over Philppe Delespaul. 

Erwin van Meekeren

Vincent van Gogh
Aandacht voor individu en context

mojoimagealt-6168-altVincent van Gogh staat wereldwijd aanhoudend in grote belangstelling. Dat komt primair door zijn revolutionaire schilderkunst, maar zijn bijzondere levensverhaal draagt daar natuurlijk ook aan bij. Dat levensverhaal is kern van dit betoog, ruimhartig geïllustreerd met zijn werk: zijn schilderijen en de beroemde Brieven. Eind 2016 vond er een internationale expertmeeting plaats over ‘wat hem nu mankeerde’, daar wordt verslag van gedaan. Alles geplaatst in de context: zijn tijd, zijn gezin, collega-schilders en bovenal natuurlijk de bijzondere relatie van de broers Theo en Vincent.Klik hier voor meer informatie over Erwin van Meekeren.