×
 

Masterclasses zaterdag

Masterclass door Robert van Hennik

Navigeren in complexe systemen. 
Een masterclass over collaboratief praktijkgericht onderzoek, systemisch leren in feedback gestuurde gezinstherapie.

mojoimagealt-6190-alt

De masterclass bestaat uit drie onderdelen. Het eerste deel bestaat uit een theoretisch kader waarin Robert zijn onderzoek naar Practice Based Evidence Based Practice (PBEBP), validiteit van binnen uit, schetst. PBEBP behelst collaboratief en generatief onderzoek, waarin therapeut en gezinsleden samen onderzoek doen naar samenwerking en ontwikkelingen in feedback gestuurde systeemtherapie. De output van het onderzoek is de input voor de therapie en andersom.  

Robert raakte geïnspireerd door het posthumanisme in de filosofie en bepleit op basis van dit denken een re-integratie van sociaal constructionisme en cybernetische systeemtheorie. Post-humanisten deconstrueren gangbare dichotomieën tussen biologie, cultuur en techniek; benaderen alledaagse fenomenen als het gevolg van (bio-culturele-technologische) multi-actor netwerken en verwijzen daarbij terug naar het werk van systeemdenkers als Bateson en Maturana. Systemen zijn zowel door hun structuren (responsief vermogen) als door betekenissen (speelruimte) gedetermineerd. Systemisch leren is het improviserend anticiperen in onvoorspelbare omstandigheden, het vergroten van responsief vermogen en het verruimen van de speelruimte.

In het tweede deel laat Robert zien hoe hij in samenwerking met cliënten onderzoek doet en ‘validiteit van binnenuit’ aantoont. Dit doe hij aan de hand van praktijkvoorbeelden. In het laatste deel staat hij stil bij hoe jij zelf collaboratief en praktijk gericht onderzoek kunt doen. Hoe kan je zelf ‘validiteit van binnenuit’ aantonen?

Masterclass door Karin Wagenaar

De verbindende kracht van emoties

mojoimagealt-6193-alt

In deze verdiepende masterclass gaan we verder exploreren wat de essentie is van enactments, hoe we die het beste kunnen opzetten, wanneer ze verkeerd gaan, wat er aan te doen is.

Zoals we inmiddels weten is EFT een effectieve vorm van therapie juist omdat het de kracht van de emoties benut om de verbroken verbinding tussen partners weer te herstellen. Dit gebeurt door het opsporen en verdiepen van de onderliggende hechtingsbehoeften en hechtingsangsten. Het uitspreken van deze behoeften en angsten in de vorm van enactments maakt verbinding weer mogelijk. Uit effect- en procesonderzoek blijkt dat enactments onontbeerlijk zijn voor verdieping in het contact en voor blijvende verandering in de hechtingsband. Enactments lijken zo vanzelfsprekend, maar zijn de kern van de hele methodiek. In de verschillende fasen van de behandeling kunnen enactments gedaan worden, maar die zijn dan verschillend van inhoud, niveau, intensiteit en focus. Het voorbereiden, opzetten en uitvoeren van enactments, en het uiteindelijk integreren van de zachtere emoties in een nieuw narratief zal het doel zijn van deze masterclass. We zullen met elkaar oefenen in het doen van enactments en ervaren wat het verschil is tussen een enactment die tot 'eerste orde verandering' of 'tweede orde verandering' leidt.

Masterclass Rick Pluut

Werken met het Fase Consistent Relatie-Therapie (FCRT) model

mojoimagealt-6191-alt

Het Fase Consistent Relatie-Therapie (FCRT) model, ontwikkeld door Rick Pluut, is een zeer effectieve en kortdurende (max. zo’n 6 sessies) partnerrelatie behandeling.

De pragmatische, deels interventieve en deels psycho-educatieve werkwijze van het FCRT model sluit aan bij relatie-hulpvragen van koppels uit allerlei gevarieerde contexten. Karakteristiek bij deze aanpak is de nadruk om bij elk van de zeven verschillende partnerrelatie-fasen waarin de stellen zich ten tijde van de aanmelding bevinden een wisselende therapeuten-rol aan te nemen. 

In deze masterclass wordt aandacht besteed aan de specifieke kenmerken van de zeven partnerrelatie-fasen, de do’s en don’ts voor therapeuten en de diverse therapeuten-rollen per fase. Ook laat Rick je zien en ervaren hoe je individuele en relationele risicofactoren mee laat wegen in de partnerrelatie behandeling en hoe je als therapeut de hulpvraag weet te herdefiniëren indien er discrepantie tussen de kalenderfase en de emotionele fase van een koppel bestaat. In deze masterclass komt alleen de hoogst noodzakelijke theorie aan bod. Rick is van plan om veel voor te doen waarbij het accent ligt het op tonen van vooral (non-) verbale praktijkvoorbeelden.

Masterclass door Fariba Rhmaty

Ontsluiten van het systeem als toegang tot de transitionele ruimte

mojoimagealt-6215-altIn deze masterclass onderzoeken we welke elementen uit de systeemtherapie nodig zijn om een transitionele ruimte te creëren. Het ‘transitie behandel model’ neemt hierin een centrale plaats. Deze aanpak is geïnspireerd op inzichten uit de medische antropologie en systeemtheorie waarin cybernetische, transgenerationele en narratieve perspectieven belangrijke onderdelen zijn. In het boek ‘Traumaverwerking met vluchtelingen’ (2011), werkt Fariba deze methode uit aan de hand van enkele cases met vluchtelingen.

Tijdens de masterclass wordt stilgestaan bij enkele technieken die van belang zijn om transitionele ruimte te creëren, ook als er sprake is van grote culturele en sociale verschillen tussen de therapeut en de cliënt. Immers, als de levenservaringen van cliënt en therapeut ingebed zijn in heel verschillende sociale en culturele systemen, ligt miscommunicatie en misinterpretatie voortdurend op de loer.

We staan stil bij het belang van inzicht in de eigen ‘heilige huisjes’. Dit zijn de eigen onbewuste reflexen in reacties en oordelen op mensen die anders zijn dan wij. De rol en professionaliteit van de therapeut, met een eigen culturele achtergrond en een eigen systeem, is de eerste en belangrijkste voorwaarde voor het creëren van een veilige ruimte.

Vervolgens wordt stilgestaan bij de inzichten uit de antropologie. Fariba neemt je mee in het gebruik van rituelen en het markeren van levensfase overgangen om persoonlijk ervaren breuken in de levensloop bespreekbaar te maken en in het cultureel perspectief van de cliënt te plaatsen. We besteden tot slot aandacht aan het in kaart brengen van eigen sociale systemen om aan de hand van betekenisvolle relaties op zoek te gaan naar eigen krachtbronnen en steunfiguren.