×
 

Parallelsessie 1 (LET OP! DE SESSIE VAN JANNETTA BOS ZIT HELAAS VOL)

Seksualiteit en trauma

mojoimagealt-6988-altWil je weten hoe je om kan gaan met mensen die problemen hebben op het gebied van intimiteit en seksualiteit na seksueel misbruik? In deze sessie krijg je theorie en een interventie aangereikt hoe je dit bespreekbaar kan maken.

Seksuele problemen komen vaak voor bij mensen die seksueel geweld hebben meegemaakt, ook al heeft er een traumabehandeling plaats gevonden. Uit onderzoek (onder andere van Iva Bicanic, 2014) blijkt dat in Nederland slachtoffers van verkrachting significant meer last hebben van seksuele problemen en bekkenbodem problemen in vergelijking met niet-seksueel getraumatiseerde controlegroepen. Jannetta Bos deelt graag haar kennis op een praktische en inspirerende manier met collega’s en geïnteresseerden die geen seksuoloog zijn.

Inhoud van de sessie:

  • korte inleiding over seksuele problemen die zich voor kunnen doen na het meemaken van seksueel geweld
  • rollenspel met een paar
  • deelnemers gaan zelf aan de slag met de interventie

Een lijst met interventies ontvang je tijdens de sessie. Deze lijst biedt veel mogelijkheden en ideeën. Cliënten kunnen uit deze lijst oefeningen kiezen om te werken aan herstel van contact met het eigen lichaam en als zij een partner hebben aan het stap voor stap weer aangeraakt durven worden.

Jannetta Bos, psychotherapeut, NVVS seksuoloog en systeemtherapeut. Jannetta is werkzaam bij Stichting Centrum '45 en Equator Foundation.

Parallelsessie 2

Gewenst: het kind. Niet gewenst: vroegere traumatisering bij jonge ouders. Over omgaan met de barst.

mojoimagealt-6990-altIn de kliniek ontmoeten we jonge ouders die hun baby niet aankunnen, er verwerpend, verwennend, of autoritair mee omgaan. Als koppel willen ze een nieuwe toekomst. Een baby zal daarvoor zorgen en hen op een levenslijn zetten. Eindelijk keuzevrijheid, en dus een kind. Wat ze niet zien is dat de jeugdtrauma’s hun leven binnendrongen en hen geregeld onder de dwang van herhaling plaatsen. Traumatisering onderscheidt zich doordat wat gebeurde zo fundamenteel ingreep dat oplossingsvaardigheden niet geactiveerd kunnen worden, de narratieve competentie blokkeert. Daarom zullen getraumatiseerde mensen eerder zwijgen dan vertellen. In de sessie wordt wat-nog-onzegbaar-is voor de cliënt via participerende lege stoelen ingebracht. Het geschonden kind in de volwassene, het aanwezige bedreigde kind tussen de ouders, de therapeut met verantwoordelijkheid voor ‘knowing’ verbonden met not-yet-knowing, een klinische reflectie.

Prof. dr. Peter Adriaenssens, kinder- en jeugdpsychiater en psychotherapeut. Peter is werkzaam als kliniekhoofd residentiële jeugdpsychiatrie Universitair Ziekenhuis Leuven en opleider centrum voor relatie- en gezinstherapie Context UPC KU Leuven.

Parallelsessie 3

Kwetsbaarheidscirkel en intimiteit

mojoimagealt-6991-altTijdens deze parallelsessie plaatst Michele Scheinkman haar welbekende model van de kwetsbaarheidscirkel in de tijd van nu. Hoe gebruik je dit model anno 2019 binnen jouw relatietherapie? Daarnaast vertelt zij over haar nieuwste publicatie over intimiteit (verwachte publicatiedatum september 2019). Michele ondersteunt haar verhaal met casuïstiek en videofragmenten. De parallelsessie is zeer geschikt voor deelnemers die meer willen weten over haar (theoretische) werkwijze en een goede voorbereiding op de live relatietherapiesessie die zij in de middag verzorgt. 

Lees hier het interview met Michele Scheinkman over het belang van meerlagigheid in het werken met paren in het tijdschrift Systeemtherapie.

Een volledige beschrijving van de sessie volgt binnenkort.

Michele Scheinkman, psychotherapeut. Michele heeft een privépraktijk in Manhattan (New York) en is opleider relatietherapie aan het Ackerman Institute for the family.

Parallelsessie 4

Jongeren, seksualiteit en social media

mojoimagealt-7136-altmojoimagealt-7137-altHoe geven jongeren via sociale media vorm aan seksualiteit? Welke rol spelen sexting, sexy selfies en online daten? Wanneer is er sprake van (online) seksueel grensoverschrijdend gedrag en wie is daarvoor verantwoordelijk? Hoe kunnen we incidenten voorkomen en wat zijn mogelijke behandelinterventies binnen gezinnen als een jongere slachtoffer of pleger wordt van dergelijk gedrag?

Deze sessie beoogt een kritisch en sekspositief gesprek op gang te brengen over de seksuele avonturen van jongeren op sociale media. De sprekers reflecteren vanuit drie perspectieven op het thema: de wetenschap, de hulpverleningspraktijk en ervaringsdeskundigheid. Hierbij wordt expliciet ingegaan op thema's als victim-blaming en slut-shaming.

Dr. Marijke Naezer is cultureel antropoloog en genderstudies onderzoeker. Ze deed onder andere onderzoek naar jongeren en seksualiteit op sociale media. Momenteel werkt ze als zelfstandig spreker, auteur, adviseur en onderzoeker.

Drs. Charlotte Boonstra is klinisch psycholoog en systeemtherapeut. Ze initieerde vanuit De Viersprong in Nederland MST-PSB, een intensieve systeembehandeling voor jongeren met seksueel grensoverschrijdend gedrag en publiceerde over deze behandelvorm.

Ervaringsdeskundigen
Tamara (18) stuurde op haar 16e een naaktfoto van haar vriendin door. Ze vertelt over haar ervaringen en deelt haar ideeën over oplossingen voor de ongewenste verspreiding van sexy beeldmateriaal. 

Een ouder vertelt over haar ervaring met de systeembehandeling die haar gezin kreeg naar aanleiding van het seksueel grensoverschrijdend gedrag van haar kind.

Parallelsessie 5

Dilemma's bij de seksuele en genderontwikkeling van LHBT+ jongeren binnen de culturele en religieuze context van hun familie

mojoimagealt-7228-altmojoimagealt-7227-alt- Een Joodse jonge vrouw identificeert zich als biseksueel. Zij ziet een huwelijk met een man als voorbeschikt. Tot het zover is, onderzoekt zij heimelijk haar gevoelens voor vrouwen. 
- Een 16-jarige jongen met een Nederlandse moeder en een Armeense vader voelt zich een meisje in het lichaam van een jongen. Moeder accepteert dit maar wil dat hij/zij er geen uiting aan geeft, om hem te beschermen. Vader en broer zijn zeer negatief.

•  Hoe veilig is, en welk belang dient, een coming-out?
•  Waar zijn ouders van LHBT+ jongeren bang voor?
•  Wat maakt deze jongeren kwetsbaar?
•  Welke rol speelt familie-eer?
•  Hoe vind je je weg in leefregels van geloof en eigen religieuze waarden als die botsen met seksuele en genderoriëntatie?
•  Welke invloed hebben LHBT+ dilemma’s in andere persoonlijke problematiek van de jongere en gezinsproblemen? (kruispuntdenken)

LHBT+ acceptatieproblematiek is systeemproblematiek. Door zicht te krijgen op dilemma’s die deze jongeren en hun families ondervinden, kun je je tools als systeemtherapeut gerichter inzetten.
In deze parallelsessie bieden twee LHBT+ specifieke hulpverleners inzicht in hun werk en krijg je concrete aanbevelingen voor het begeleiden van bi-culturele LHBT+ jongeren en hun families naar een hoopvol perspectief.

Sedat Dogan is transcultureel systeemtherapeut en LHBT+ specifiek maatschappelijk werker en werkzaam bij I-Psy Amsterdam en Veilige Haven Amsterdam.

Marianne Steijnis is LHBT+ specifiek maatschappelijk werker en werkzaam bij COC Haaglanden.