mojoimagealt-6930-alt

 

Parallelsessie 1 (LET OP! DE SESSIE VAN JANNETTA BOS ZIT HELAAS VOL)

Seksualiteit en trauma

mojoimagealt-6988-altWil je weten hoe je om kan gaan met mensen die problemen hebben op het gebied van intimiteit en seksualiteit na seksueel misbruik? In deze sessie krijg je theorie en een interventie aangereikt hoe je dit bespreekbaar kan maken.

Seksuele problemen komen vaak voor bij mensen die seksueel geweld hebben meegemaakt, ook al heeft er een traumabehandeling plaats gevonden. Uit onderzoek (onder andere van Iva Bicanic, 2014) blijkt dat in Nederland slachtoffers van verkrachting significant meer last hebben van seksuele problemen en bekkenbodem problemen in vergelijking met niet-seksueel getraumatiseerde controlegroepen. Jannetta Bos deelt graag haar kennis op een praktische en inspirerende manier met collega’s en geïnteresseerden die geen seksuoloog zijn.

Inhoud van de sessie:

  • korte inleiding over seksuele problemen die zich voor kunnen doen na het meemaken van seksueel geweld
  • rollenspel met een paar
  • deelnemers gaan zelf aan de slag met de interventie

Een lijst met interventies ontvang je tijdens de sessie. Deze lijst biedt veel mogelijkheden en ideeën. Cliënten kunnen uit deze lijst oefeningen kiezen om te werken aan herstel van contact met het eigen lichaam en als zij een partner hebben aan het stap voor stap weer aangeraakt durven worden.

Jannetta Bos , psychotherapeut, NVVS seksuoloog en systeemtherapeut. Jannetta is werkzaam bij Stichting Centrum '45 en Equator Foundation .

Parallelsessie 2

Gewenst: het kind. Niet gewenst: vroegere traumatisering bij jonge ouders. Over omgaan met de barst.

mojoimagealt-6990-altIn de kliniek ontmoet Adriaenssens jonge ouders die problemen hebben na de geboorte van hun baby. Ze kunnen hun kind niet aan en gaan er verwerpend, verwennend, of autoritair mee om. De gevolgen van opgelopen jeugdtrauma's werken ongewenst door in hun ouderschap; ze vervallen bijvoorbeeld in herhalende patronen die ze zelf niet kunnen stoppen. Samen met hen gaat Adriaenssens aan de slag met het herkennen en verwerken van deze trauma's.

In de sessie wordt wat-nog-onzegbaar-is voor de cliënt via participerende lege stoelen ingebracht. Het geschonden kind in de volwassene, het aanwezige bedreigde kind tussen de ouders, de therapeut met verantwoordelijkheid voor ‘knowing’ verbonden met not-yet-knowing, kortom een klinische reflectie.

Prof. dr. Peter Adriaenssens , kinder- en jeugdpsychiater en psychotherapeut. Peter is werkzaam als kliniekhoofd residentiële jeugdpsychiatrie Universitair Ziekenhuis Leuven en opleider centrum voor relatie- en gezinstherapie Context UPC KU Leuven .

Parallelsessie 3

Intimacies: An integrative multicultural framework for couples therapy

mojoimagealt-6991-alt

We are living in times of major social and cultural changes that require couples to reflect, decide what is most important to them, and negotiate about the kind of intimacy they are seeking to have in their relationships.

In this workshop Michele will ponder about the many possible meanings of intimacy and propose a conceptual framework that gives the therapist a sense of direction for the therapy process, yet allows the partners diversity of priorities and meanings.

Through the concept of the Vulnerability Cycle she will point out how to help couples go from reactivity to an articulation of their hopes and yearnings. Then, through the Multicultural concept of intimacy she will describe how the therapist supports relational processes that might be needed to sustain the couple’s negotiated meanings.
She will also indicate how through a Multi-level Approach the therapist locates emotional blocks -beliefs, assumptions, traumas or multi-generational legacies- interfering with the sustenance of intimacy. The integrative framework presented takes into account the subjective wishes of each partner taking into account their cultural, subcultural, gender training, sexual orientation, class, race, life cycle, developmental and familial contexts. It also highlights a menu of relational processes that may need to be supported for a resilient ebb and flow of intimate experiences.

Michele Scheinkman, LCSW, is a faculty member at The Ackerman Institute for the Family where she leads The Couples Intimacy Project with Peggy Papp, Suzanna Yasenza, and others. She is a former Director of Couples Therapy Training at the Chicago Center for Family Health, Lecturer at the University of Chicago, and Consultant at the Multicultural Roberto Clemente Center in New York City. 

Michele is the recipient of 2018 AFTA’s Family Therapy Award for her innovative contribution to couples therapy.

Lees hier het interview met Michele Scheinkman over het belang van meerlagigheid in het werken met paren in het tijdschrift Systeemtherapie.

 

Parallelsessie 4

Jongeren, seksualiteit en social media

mojoimagealt-7136-alt mojoimagealt-7137-altHoe geven jongeren via sociale media vorm aan seksualiteit? Welke rol spelen sexting, sexy selfies en online daten? Wanneer is er sprake van (online) seksueel grensoverschrijdend gedrag en wie is daarvoor verantwoordelijk? Hoe kunnen we incidenten voorkomen en wat zijn mogelijke behandelinterventies binnen gezinnen als een jongere slachtoffer of pleger wordt van dergelijk gedrag?

Deze sessie beoogt een kritisch en sekspositief gesprek op gang te brengen over de seksuele avonturen van jongeren op sociale media. De sprekers reflecteren vanuit drie perspectieven op het thema: de wetenschap, de hulpverleningspraktijk en ervaringsdeskundigheid. Hierbij wordt expliciet ingegaan op thema's als victim-blaming en slut-shaming.

Dr. Marijke Naezer  is cultureel antropoloog en genderstudies onderzoeker. Ze deed onder andere onderzoek naar jongeren en seksualiteit op sociale media. Momenteel werkt ze als zelfstandig spreker, auteur, adviseur en onderzoeker.

Drs. Charlotte Boonstra is klinisch psycholoog en systeemtherapeut. Ze initieerde vanuit De Viersprong in Nederland MST-PSB, een intensieve systeembehandeling voor jongeren met seksueel grensoverschrijdend gedrag en publiceerde over deze behandelvorm.

Ervaringsdeskundige
Tamara (18) stuurde op haar 16e een naaktfoto van haar vriendin door. Ze vertelt over haar ervaringen en deelt haar ideeën over oplossingen voor de ongewenste verspreiding van sexy beeldmateriaal. 


Parallelsessie 5

Dilemma's bij de seksuele en genderontwikkeling van LHBT+ jongeren binnen de culturele en religieuze context van hun familie

mojoimagealt-7228-alt mojoimagealt-7227-altDeze parallelsessie gaat over dilemma’s bij de seksuele en genderontwikkeling van LHBT+ jongeren binnen de culturele en religieuze context van hun familie. Waar kun je als therapeut mee te maken krijgen?

LHBT+ acceptatieproblematiek is systeemproblematiek. Door zicht te krijgen op specifieke dilemma’s die deze jongeren en hun familie ondervinden, kun je je mogelijkheden als systeemtherapeut gerichter inzetten.

- Een Joodse jonge vrouw identificeert zich als biseksueel. Zij ziet een huwelijk met een man als voorbeschikt. Tot het zover is, onderzoekt zij heimelijk haar gevoelens voor vrouwen. 
- Een 16-jarige jongen met een Nederlandse moeder en een Armeense vader voelt zich een meisje in het lichaam van een jongen. Moeder accepteert dit maar wil dat hij/zij er geen uiting aan geeft, om hem te beschermen. Vader en broer zijn zeer negatief.

Dit zijn twee voorbeelden van situaties waar je als systeemtherapeut mee te maken kunt krijgen. Tijdens de parallelsessie wordt o.a. ingegaan op de volgende vragen:

•  Hoe veilig is, en welk belang dient, een coming-out?
•  Waar zijn ouders van LHBT+ jongeren bang voor?
•  Wat maakt deze jongeren kwetsbaar?
•  Welke rol speelt familie-eer?
•  Hoe vind je je weg in leefregels van geloof en eigen religieuze waarden als die botsen met seksuele en genderoriëntatie?
•  Welke invloed hebben LHBT+ dilemma’s in andere persoonlijke problematiek van de jongere en gezinsproblemen? (kruispuntdenken)

In deze parallelsessie bieden twee LHBT+ specifieke hulpverleners inzicht in hun werk en krijg je concrete aanbevelingen voor het begeleiden van bi-culturele LHBT+ jongeren en hun families naar een hoopvol perspectief.

Sedat Dogan is transcultureel therapeut en LHBT+ specifiek maatschappelijk werker en werkzaam bij I-Psy Amsterdam en Veilige Haven Amsterdam.

Marianne Steijnis is LHBT+ specifiek maatschappelijk werker en werkzaam bij COC Haaglanden.